Projektledning

460 kr

Beskrivning

I Agil projektledning förklaras på ett lättfattligt och inspirerat sätt tankegångarna bakom de agila metoderna men också det konkreta tillvägagångssättet, de nästan löjligt enkla men lika kraftfulla verktygen och de praktiska knepen som agila projektledare och projektgrupper använder. Kort sagt: Allt du behöver för att jobba agilt.

Agil projektledning lämpar sig också för undervisning. Traditionella projektledningsmetoder och även Lean tjänar som bakgrund för beskrivningen av hur agila metoder vuxit fram.

Ett avsnitt om roller reder ut ledarskapet och mekanismerna bakom den självstyrande projektgruppen. Därefter följer bokens struktur kronologin i projekt – från planering och förstudie till genomförande och avslut – och visar hur det agila förhållningssättet fungerar i varje fas. Övningar för en verklig projektgrupp eller för rollspel avslutar varje kapitel och vill du använda fler övningar finns den kompletterande boken Agil projektledning Övningsbok. Andra upplagan har bl.a. utökats med ett avsnitt om chefens roll i agila projekt.

Författaren, Tomas Gustavsson, undervisar i projektledning vid Karlstads universitet, är certifierad scrum master och har arbetat med agila metoder sedan 2002. Hans förra bok utsågs till Årets projektledarbok av Svenskt Projektforum.

Projektledning


Författare

- Tomas Gustavsson